החזר מס לגמלאים

 

אדם עובד בממוצע 45 שנים ובמסגרתן מתמודד עם אתגרים, הצלחות, קשיים ומצב כלכלי משתנה. כעת הגיע זמן המנוחה ואיתו גם הטבות שונות, ביניהן החזר מס לגמלאים. מי זכאי ובאילו תנאים בודקים זכאות עבור החזרי מס?

פטור מס במשיכת הפנסיה כקצבה

סעיף 9א' לפקודת מס הכנסה מכיל פטור על הכנסות שמקורן מהפנסיה, כמובן בתנאי שבעל הקרן הגיע לגיל הפרישה ואף עבר אותו. חוק זה מעגן את הכספים הצבורים בקופה כך שהם יהיו מיועדים לגיל הפרישה בלבד ולכן במשיכתם כקצבה חודשית הם פטורים ממס עד סכום של 67% מתקרת הקצבה (תנאי זה ייכנס לתוקפו בשנת 2025). נכון לכתיבת שורות אלה, תקרת הפטור נמוכה יותר ועומדת על 52% מגובה הקצבה.  

כדי לממש את הפטור, יש להגיש את טופס 161ד' לפקיד השומה (טופס קיבוע זכויות). טופס זה קובע את שיעור הפטור שהגמלאי זכאי לו ובכפוף למדרגות מס הכנסה לגמלאים לצירוף כל המסמכים הנדרשים במעמד ההגשה. 

החזר מס לגמלאים שצברו ריבית על פיקדון או תוכנית חיסכון

חוסכים ובני זוגם זכאים להחזר מס לגמלאים עבור הכנסות שנוצרו מריבית בפקדון או בתוכנית חיסכון וזאת החל מגיל פרישת החובה (גיל 67). החזר המס ניתן במסגרת השתייכות לאחת משתי קבוצות. 

חוסכים שנולדו אחרי שנת 1949:

אם ההכנסה מהריבית לא עברה את הסכום הקבוע בתקרה בגובה 13,440 ₪, החוסכים יהיו זכאים להחזר מס מלא עבור הריבית ששולמה.

אם ההכנסה מהריבית הייתה גבוהה יותר מ-13,440 ₪, יתקבל החזר חלקי עבור המס ששולם עד לגובה הכנסה בסכום זה. כל מה ששולם על יתרת הריבית שמעל לא יוחזר.

חוסכים שנולדו לפני שנת 1949:

אם ההכנסה מריבית לא עברה תקרה בגובה של 16,560 ₪, יתקבל החזר מס מלא.

אם ההכנסה מריבית הייתה גבוהה מ-16,560 ₪, יתקבל החזר חלקי עבור המס ששולם עד לגובה הכנסה בסכום זה. כל מה ששולם על יתרת הריבית שמעל לא יוחזר. 

החזר זה ניתן אוטומטית ללא צורך להגיש בקשה מיוחדת. אם קיים צורך למנוע את ההחזר האוטומטי, ניתן להגיש בקשה להחזר מס.

החזר מס לגמלאים
החזר מס לגמלאים

החזר מס לגמלאים שצברו רווחי הון בקופת גמל להשקעה המשולמת להם כקצבה

החזר מס לגמלאים ניתן גם במקרים של חיסכון בקופת גמל, שנפתחה עם הגיעו של החוסך לגיל 60 ומעלה ונמשכו ממנה הכספים כקצבה חודשית. במצב כזה, יתקבל פטור מתשלום מס על הרווחים הצבורים באותה הקופה ועל הקצבה עצמה. הפטור לא יינתן למי שמשך את הכספים הצבורים כסכום חד פעמי, או במשיכה כלשהי לפני גיל 60, אך כן ניתן לבדוק האם ישנה זכאות טרם הפנסיה לקבלת החזרי מס בגין פדיון קופת גמל טרם המועד החוקי

החזרי מס לגמלאים ניצולי שואה

ניצולי שואה זכאים להטבות מס מיוחדות, שמהן ניתן לקבל החזרי מס נוספים. אם קיימת קצבת נכות המשולמת ממשרד האוצר למי שקיבלו הכרה כנרדפי הנאצים, היא מעניקה פטור מלא ממס. במקרה של נכות בשיעור 90% ומעלה , קיים פטור מס מכל ההכנסות. מדובר בפטור חיוני מאוד שיגיע לסכומים גבוהים ביותר. לכן כבר עם קבלת ההכרה המתאימה מהרשויות, יש להתחיל בתהליך של החזר מס לגמלאים. 

ועוד מספר החזרי מס שכדאי להכיר:

החזר מס לחולים במחלה קשה – אירועים לבביים, מוחיים ומחלות קשות עשויים לקבוע אחוזי נכות גבוהים, מה שעשוי לזכות בפטור ממס. בעלי הפטור רשאים לקבל החזר מס לגמלאים ככל שהוכיחו את נכותם. 

החזרים מהביטוח הלאומי – גמלאים שממשיכים לעבוד גם אחרי גיל הפרישה, זכאים להחזרי תשלומים מהמוסד לביטוח הלאומי.

החזרים עבור שכירות לפני מעבר לבית אבות – תקנות מס הכנסה מתייחסות לסעיף החזר מיוחד שמספרו 9(25) והוא פוטר מחבות המס במקרה של הכנסות שמתקבלות לגמלאי שמשכיר דירה בבעלותו ועובר לבית אבות. 

קיימים סעיפים וחוקים נוספים שמזכים גמלאים בהטבות מס ובמתן החזרי מס בגין הפסקת עבודה, מה שצפוי להגדיל את סכום ההחזר הצפוי להם משמעותית ולהעביר אותו ישירות לחשבונם האישי בסיום התהליך. יחד עם זאת, החזר מס לגמלאים נחשב לאחת הסוגיות המורכבות יותר במס הכנסה, כך שמומלץ לנהל את התהליך מול גורם מקצועי שיפעל למיצוי יעיל יותר של הזכויות.

כיצד מקבלים את החזר המס – כיצד אקבל את הפטור המגיע?

גמלאים רשאים להגיש את טופס 135 המפרט את כל נסיבות זכאותם להחזר ולצרף אליו מסמכים שמוכיחים את הזכאות, יחד עם אישור פרישה ואסמכתא לאימות חשבון הבנק כמו צ'ק או אישור בנקאי על ניהול חשבון. 

תוך כמה זמן ניתן להגיש בקשה להחזר מס?

החוק מאפשר להגיש ולקבל החזרים במס מ-6 השנים האחרונות, משמע שייתכן שישנה זכאות למספר גדול של הטבות לאורך התקופה ולסכום כספי משמעותי. לבירור הזכאות וקבלת צפי לגובה ההחזר, מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם.

 

השמעת המאמר לכבדי ראייה

לשיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn