החזר מס להורים גאים

 

האם הורים גאים זכאים להטבות במס? כל הורה בישראל זכאי להטבות מס בשל גידול ילדיו, כאשר לאחרונה התווספה גם הזכאות לקבל החזר מס להורים גאים. זכאות זו נובעת מההכרה החשובה וההכרחית של המדינה בזוגות חד מיניים ומעמידה עבורם זכויות שוות ככל יתר ההורים. כיצד יוכלו ההורים לדרוש ולקבל במהירות את החזר המס?

הטבות מס להורים גאים ולהורים בכלל

בשנת 2013 הכריזה רשות המיסים על הכרה בהורים חד מיניים ועל זכאותם לנקודות זיכוי במס ככל יתר ההורים. הבשורה ההכרחית הזו אמנם "נולדה" בשנה מתקדמת למדי, אך מוטב מאוחר מאשר אף פעם וכעת רשאים גם ההורים הגאים לקבל את הטבת המס המאפשרת הפחתה בתשלום השנתי וזאת לאור ההוצאות הגבוהות של הורים בגידול ילדיהם.

הרציונל שמאחורי החזר מס להורים לילדים באשר הם ברור למדי: ההורים נתונים להוצאות משמעותיות על גידול ילדיהם והמדינה שמבקשת לתמוך, מעניקה להם הטבת מס שתפחית מחבות המיסים השנתית וכך שישאר בידם סכום כספי גדול יותר לכל הוצאה נדרשת. 

עד כמה "שווים" חיי ההורות מבחינת רשות המיסים?

הורים לילדים עד גיל 6 זכאים לקבל 2.5 נקודות זיכוי במס מידי שנה. החל מגיל 6 ועד לגיל 18, ההורים זכאים לנקודת זיכוי אחת במס בכל שנה. 

כמה שוות נקודות המס הללו? נכון לשנת 2022, נקודת זיכוי אחת במס שווה 223 שקלים לחודש ו-2,676 שקלים בשנה. הטבת המס הזו ניתנת לשני בני הזוג עד הגיעו של הילד לגיל 6 ומאותה נקודה רק אחד ההורים ימשיך לקבל את הטבת המס. 

כמו כן, כדאי לדעת שההטבה מצטברת, כך שהיא תינתן עבור כל ילד ללא תקרה ותתורגם להנחה במס, גם עד לתשלום בסכום אפס אם כמות נקודות הזיכוי תספיק לכך. בחישוב מהיר ולצורך הדוגמה, הורים לשניים – בן 4 ובת 2, זכאים להנחה שנתית במס בגובה 5,352 ולהנחה כללית עד גיל 6 בסכום של יותר מ-32,000 שקלים הנחסכים מתשלומי המס! 

נקודות אלו מתווספות כמובן ליתר הנקודות שמגיעות להורים עבור תושבות ישראל ומזכות בהחזר מס כמו החזרי מס להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, החזרי מס לגרושים, החזרי מס לידועים בציבור שהם הורים ועוד. לפיכך, ניתן לדרוש החזר מס להורים גאים מכוח מגוון רחב של נסיבות מזכות ולהוסיף לצבירה נקודות רבות שמקנות הנחה יפה.

החזר מס להורים גאים

מידע חשוב על החזר מס להורים גאים

פקודת המס מכילה שני סעיפים בהם מתוארת זכאות להטבת המס כאשר אחד מבני הזוג הוא גבר והשני אישה. החל משנת 2013, נקבע כי סעיפים אלו – 5 ו-66ג' יתייחסו שווה בשווה גם להורים חד מיניים ולילדיהם. מלבד הנקודות וקבלת החזר מס להורים גאים, זכאים בני הזוג גם לקצבת ילדים מהביטוח הלאומי (אחד מבני הזוג מקבל אליו את הקצבה) ולכל יתר הטבות המס על פי חוק בהתאם לנסיבות חייהם האישיות (שירות מילואים, סיום תואר, תושבים חוזרים וכו'). 

כיצד מקבלים את הטבת המס?

מס הכנסה איננו מתעדכן מול הציבור מיוזמתו ולכן כל אדם שזכאי להטבה כלשהי, אמור ליזום פנייה מצידו. הפנייה הזו מתרחשת דרך מילוי טופס 101 במקום העבודה שבו יסומן כי העובד הינו הורה לכמות X של ילדים בגילאי X. ומכאן, ישנם החזרי מס בגין ילדים ברמות שונות בהתאם לגילאים ומספר הילדים. אם לידת הילדים הייתה באמצע השנה, ניתן יהיה לבקש החזר מס להורים גאים ולקבל בחזרה את סכום המס העודף ששולם על התקופה שבה הגיעו להורה נקודות זיכוי על אותו חלק יחסי משנת המס.

אם אתם מתוודעים כעת לראשונה לסוגיית החזר מס להורים גאים, דעו שעדיין לא איחרתם את הרכבת. המדינה מאפשרת לכם לקבל החזר מס עד 6 שנים אחורנית, כך שגם אם מעולם לא ניצלתם את נקודות הזיכוי וגם אם ילדכם כבר בגרו והזכאות שלהם לנקודות במס כבר פחתה – עדיין מגיע לכם תשלום רטרואקטיבי עבור שש השנים האחרונות.

כדי לקבל אותו ישירות לחשבון הבנק שלכם החזר מס להורים גאים, עליכם למלא את טופס 135 של רשות המיסים (בקשה להחזר מס) ולסמן בו את סעיף ההורות שבגינו אתם דורשים החזר. 

חשוב לצרף טפסים נוספים מכל הזכאויות שייתכן וקיימות לכם במס ולסמן גם אותם בתוך הטופס (למשל אישור תושבות על מגורים ביישוב מזכה). בנוסף, חשוב לעקוב אחר הנחיות המסמך ולצרף ניירת נדרשת כמו טופס 106 ממקום העבודה ואישור ניהול חשבון או שיק מבוטל כדי לאמת את חשבון הבנק שאליו יועבר סכום ההחזר בסיום התהליך.

כך תחשבו את גובה החזר המס הצפוי להורים גאים

שיטת המיסוי בישראל היא פרוגרסיבית, כך שככל שהשכר עולה, כך עולה גם חבות המס והתשלום חל על פי מדרגות מס הקבועות בחוק. את המס מחשבים באופן שנתי למרות שהוא מקוזז משכר העובד חודשית, כך שלאורך שנת המס ייתכן שהתרחשו פערים בין התשלום שנגבה לבין מה שהייתם צריכים לשלם בפועל. 

כדי לחשב כמה החזר מס להורים גאים אתם צפויים לקבל, יש לחשב את חבות המס השנתית על פי הכנסתכם החייבת ומדרגת המס הרלוונטית ולקזז ממנה את סכום נקודות הזיכוי המלא שאתם זכאים לקבל. 

לכמה נקודות זכות זכאים הורים גאים?

2.5 נקודות זיכוי עבור כל ילד עד לגיל 5 ונקודת זיכוי אחת עבור כל ילד בגילאי 6-18. צבירת הנקודות ללא תקרה כך שהיא תימשך גם אם יתרחש ממנה תשלום מיסים בסכום אפס.

כיצד לזרז את החזר המס הצפוי?

אנשים רבים נתקלים בסחבת קשה בשלבי ההמתנה לטיפול בבקשה להחזר מס להורים גאים, נוסף על אתגרים שונים שנובעים מדקויות שלא נלקחו בחשבון במילוי הטופס וצירוף המסמכים. גורם מקצועי המתמחה בהחזרי מס יוכל לבצע בדיקה מקדימה לזכאותכם להחזר, להגיש עבורכם את הבקשה תוך מקסום סכומי ההחזר ולקצר את זמני הטיפול עד למינימום האפשרי.

 

השמעת המאמר לכבדי ראייה:

לשיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn